Boekbespreking

Vril, een mensheid van de toekomst

Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) schreef een toekomstroman “The coming race” dat de aandacht trok van theosofen, o.m. Blavatsky en ook van Rudolf Steiner. Een toekomstig mensenras dat in het binnenste van de aarde leeft maakt gebruik van een geheimzinnige energiebron, Vlir, die hen in staat stelt te vliegen en die een genezende werking heeft.

Christina

Christina von Dreien (pseudoniem), Zwitserland, 2001,  is een nieuwetijdskind dat haar weg in de wereld heeft gevonden. Ze had een moeizame geboorte, in de paasnacht van 2001. Haar iets oudere en sterkere tweelingzuster overleed na zeven weken. Pas na haar zesde jaar zag Christina met veel strijd en volhouden kans zichzelf te voeden. Haar bijzondere …

Christina Meer

Harari’s ongelijk

Yuval Harari schreef Homo Deus [1], waarin hij een mogelijk toekomstbeeld schetst voor de menselijke samenleving. Het is gebaseerd op een extrapolatie aan de hand van de visies van vele wetenschappers. Hieronder de tekst van een oproep tot discussie in de herfst van 2019. Harari zelf verwacht dat hij ongelijk heeft omdat elke toekomstvoorspelling fout …

Harari’s ongelijk Meer

19 – 81

Een esoterische beschouwing van de getallen 19 en 81, mede geïnspireerd door Peter Plichta: Das Primzahlkreuz.

Lutters – Wie is Harry Potter? (2011)

Een klein, fascinerend boekje, dat de geestelijke blik permanent kan veranderen. Het leest snel en gemakkelijk maar verdiept de lezer in minstens drie richtingen. Frans Lutters betoogt dat de Harry Potter cyclus niet zomaar een cyclus is. De schrijfster, Joanne Rowling, laat, bewust of onbewust, door Harry Potter, een grote mensheidsleider een volgende stap in …

Lutters – Wie is Harry Potter? (2011) Meer

Steiner – Der Stürz der Geister der Finsternis

Rudolf Steiner is eind september 1917 in Dornach teruggekeerd van een verblijf van een half jaar in Berlijn. Hij heeft vergeefs geprobeerd om bij politici belangstelling voor de driegeleding te wekken. Daarnaast heeft hij voordrachten gehouden en aan “Von Seelenrätseln” (GA 21) gewerkt. Teruggekeerd begint hij direct aan een reeks van 14 voordrachten over de …

Steiner – Der Stürz der Geister der Finsternis Meer

Vestdijk – Bericht uit het hiernamaals (1963)

Boeken over het hiernamaals hebben vooral een religieuze en soms een filosofische achtergrond. Romans waarin de wereld na de dood een rol speelt zijn vooral vanuit het standpunt van de levenden op aarde geschreven. Het “Bericht uit het hiernamaals” van Simon Vestdijk is volledig, afgezien van het fictieve nawoord, geschreven vanuit het perspectief van het …

Vestdijk – Bericht uit het hiernamaals (1963) Meer

Zee – Het raadsel van de materie

Er zijn weinig raadsels zo groot als dat van de materie. Filosofen, theologen, fysici, van Aristoteles tot Hawkins, hebben zich hiermee beziggehouden. Het is ongeveer de eerste vraag die iemand zich stelt die zich in oorsprong en doel van leven begint te verdiepen: waar komt de ons omringende fysieke wereld vandaan? Wat is de substantie …

Zee – Het raadsel van de materie Meer

Searle – The rediscovery of the mind (1992)

John Searle heeft met dit boek een volgende, overtuigende stap gezet in zijn strijd tegen de “sterke kunstmatige intelligentie”, het idee dat onze hersenen en daarmee ons hele gedrag niet alleen te simuleren zijn m.b.v. een computer, maar in feite ook daadwerkelijk een computer vormen, zoals bijvoorbeeld betoogd door Daniel Dennet in “Consciouness explained (1991)”. …

Searle – The rediscovery of the mind (1992) Meer

Scroll naar boven