Wat zeggen de getallen?

In elke scheppingsdaad drukken zich getallen uit. Zij zijn gemeenschappelijk voor de wezens in de  geestelijke wereld en de mens die zich beleeft in de fysieke wereld. De eerste benadrukken de kwalitatieve kant, de tweede de kwantitatieve. De relatie hiertussen noem ik de esoterie van de getallen.

Getallen drukken zich ook uit in letters, woorden, namen. Deze numerologie is een volgende stap. Vooralsnog moeten eerst de getallen zelf worden begrepen. Een manier om dat te doen is opletten wat het geheel ons zegt wanneer het zich ook manifesteert in een aantal: het aantal mensen in een kring, het aantal dagen of jaren waarin een gebeurtenis zich afspeelt, het aantal onderscheidbare stappen wanneer we zelf een scheppingsdaad voltrekken, het aantal wezenlijke aspecten van een organisme of van een platonisch lichaam.

IN GA 91 beschrijft Rudolf Steiner de wijze waarop getallen worden geschapen. Sommige getallen komen rechtstreeks uit deze wereld, voor andere is een lemniscatische openbaring nodig, weer andere ontstaan pas in de fysieke wereld, maar kunnen weer worden vergeestelijkt. De rekenkundige operaties, gesymboliseerd met x, +, – en : spelen hierbij een essentiële rol. Zo komt openbaring vanuit de geestelijke wereld door een vermenigvuldiging tot stand en ontstaan nieuwe kwantiteiten in de fysieke wereld door optellingen.

Enige artikelen op deze website gerelateerd aan dit onderzoek staan hier.

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll naar boven