Algemeen en eigen belang

Ik volgde een discussie over het algemeen belang. Wanneer offer je iets op van het persoonlijke belang t.b.v. het geheel? De deelnemers gaven zeer verschillende antwoorden. Iemand noemde de eigen activistische inzet die haar leven vulde als een inzet voor het geheel. Iemand anders noemde zeer kleinschalige voorbeelden. Twee deelnemers vroegen zich af of ze ooit zoiets deden, gedeeltelijk omdat hen niet duidelijk was wat precies het algemeen belang was, gedeeltelijk omdat ze dit bijna altijd vonden samenvallen.

Wat is het algemeen belang? Beperkt zich dat tot de eigen gemeenschap, het eigen land of strekt zich dat uit over de aarde? Gaat het alleen over mensen of over de gehele natuur? Gaat het over deze generatie, over onze kinderen of over een verre toekomst? Men leek het erover eens te zijn dat zij in veiligheid en voorspoed zouden moeten kunnen leven. Als wij dat alleen konden bereiken door zelf wat in te leveren dan offerden we iets van ons zelf op t.b.v. van het geheel. De discussie werd afgesloten met de constatering dat alle deelnemers wel enige hoop hadden dat we in die richting (proberen te) werken.

Enige punten die ik miste.

Het algemeen belang is voor mij dat naar de toekomst toe steeds meer mensen als mens verder moeten kunnen groeien. Dat houdt het ontwikkelen in van vrijheid, liefdekrachten en moraliteit. Het eerste betekent dat het moet worden toegejuicht dat mensen verschillend zijn. Het tweede dat we hiermee kunnen omgaan. Het derde dat we de inzet van onze eigen vermogens weten in te zetten voor de ontplooiing van anderen. Kortom, het algemeen belang is een samenleving waarin ieder mens zich inzet voor de anderen.

Je kunt je alleen inzetten voor anderen, je kunt alleen iets opofferen als je wat te bieden hebt. Het begint dus met zorgen voor jezelf: eten, gezond zijn, stabiliteit. De kunst is dus om zodra dat kan je je moet bekommeren om je omgeving.

Is het ontwikkelen van overschotkrachten eigenbelang of algemeen belang? De tegenstelling lijkt hier te verdwijnen. Van buitenaf is niet vast te stellen waaraan iemand werkt. Dat kan dan alleen door de persoon zelf beantwoord worden.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll naar boven