Vrije energie links

Hier staan een aantal mogelijk interessante links naar het mechanisch occultisme, vrije energie en de Strader machine.

Boeken

 • Een mensheid van de toekomst (1880) E. Bulwer-Lytton. Een toekomstroman uit 1871 die de aandacht trok van o.m. Blavatsky en Rudolf Steiner. Het gaat over een toekomstig mensenras dat gebruik maakt van een geheimzinnige energiebron, Vlir, die hen in staat stelt te vliegen en die een genezende werking heeft.
 • The Battle for the Etheric Realm (1995), Nick Thomas. Een toegankelijke discussie over ethertechnologie en hoe de etherwereld doorwerkt in de fysieke wereld en omgekeerd.
 • Ein leben für den Geist (1999), E. Pfeiffer (1899-1961). Een verzameling auto-biografische herinneringen opgetekend door Thomas Meyer. Op blz 118. staat een experiment met Wachsmuth beschreven, kristallisatie proeven, het hart als waarnemingsorgaan.
 • Free energy pioneer: John Worrell Keely (2004), T. Paymans. Dit is een zeer uitvoerig boek geschreven behandelt niet alleen Keely, maar ook alle mogelijke navolgers en commentaren, o.m. van Steiner i.v.m. de Strader machine.
 • Rudolf Steiner und der Zufall (2008), M. Nordlohne.  Blz 258-263 bevatten de citaten over ethertechnologie.
 • Eenoog in het land van de blinden, een herontdekking van aether (2010), R. Guépin, een geromantiseerde biografie over Viktor Schauberger. Zie ook de website van de Stichting Natuur- en Implosietechnieken.
 • The Orgone Accumulator Handbook (2010), J. DeMeo Een verslag van de experimenten van Wilhelm Reich bij zijn onderzoek naar “orgone”, kosmische energie, misschien equivalent met etherkrachten.
 • Machines and the human spirit (2013), Paul Emberson. Dit moeilijk te verkrijgen boek biedt een overzicht van het vooruitzicht van Steiner over de ontwikkeling van de technologie. De auteur onderkent hierin drie fasen: “atomic”, “resonance”, en “moral”. Er is een verslag van een discussie over de eerste hoofdstukken.
 • De etherwereld en haar krachten (2014), R. Gruben. Dit boek bevat naast referenties naar beschrijvingen van Rudolf Steiner over de etherwereld vele originele en persoonlijke observaties over de werkingen van de etherwereld. Vooral het eerste hoofdstuk is interessant voor de geïnteresseerden in de werking van de etherkrachten in door mensen gemaakte machines.
 • Hidden Energy (2019), J. Manning & S. Manewich, een zeer brede en daardoor soms oppervlakkige presentatie van vele potentiële energiebronnen, inclusief ideeën gerelateerd aan de ethertechnologie.
 • Energie in overvloed, introductie in vrije energie. (2023), K. van Asdonk, Uitgangspunt is dat de klassieke, fysische ether bestaat en equivalent is aan de nulpuntsenergie. Het boek is vooral interessant vanwege de laatste hoofdstukken over de spiritualiteit en wetenschap, de maatschappelijke consequenties van vrije energie en de noodzaak tot versterkt bewustzijn bij een mogelijke invoering.

Documenten

Websites

Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email
Scroll naar boven