Rudolf Steiner en het atoom

Keith Francis (1935?) was gedurende 30 jaar leraar aan de Rudolf Steiner School in Manhattan, New York, natuurkunde, wiskunde en muziek. In 2012 publiceerde hij het overzicht over de ontwikkeling van het natuurwetenschappelijke fysische beeld van het atoom in relatie met de inzichten van Rudolf Steiner. Op het internet kan een lovende recensie worden gevonden. …

Rudolf Steiner en het atoom Meer

Kwadraten en kwaliteiten

Je komt met een groep bijeen voor een complexe klus. Er zitten veel, verschillende kanten aan. Gelukkig zijn er specialisten voor alles. De onderdelen moeten worden samengevoegd. Dit vergt overleg en afstemming. Ieder moet met ieder ander kunnen omgaan. Elke samenwerking voegt een bijzondere kwaliteit toe aan het totale vermogen van de groep. Kwaliteiten zijn …

Kwadraten en kwaliteiten Meer

De stelling van Gödel

Ergens rond 1968, toen de wereld vol was van vernieuwing en toekomstdromen, legde een wiskundige ons op de universiteit de stelling van Gödel uit: in ieder formeel logisch systeem van enige complexiteit zijn beweringen mogelijk die niet te bewijzen zijn. Zo’n systeem is noodzakelijkerwijs incompleet. Elke poging om het compleet te maken met extra toeters …

De stelling van Gödel Meer

Misbruik van het verloren levensjaren criterium

In veel onderzoekingen over de effectiviteit van medicijnen of andere gezondheidsbehandelingen wordt het totaal aantal verloren levensjaren voor een bepaalde leeftijdscategorie als criterium gebruikt: de ene behandeling zou te prefereren zijn boven een andere als dit totaal kleiner is (een voorbeeld). Dit criterium gaat ervan uit dat je (verloren) levensjaren zomaar kunt optellen. In een …

Misbruik van het verloren levensjaren criterium Meer

De wezenlijkheid van de techniek

We treffen ons aan in een gegeven wereld van bergen, rivieren, zeeën, planten en dieren, en daarnaast in een door de mens gecreëerde wereld van steden , wegen, polders, landerijen en parken. De gegeven wereld is het resultaat van natuurwetten, over de kunstmatige wereld hebben we nagedacht, vergaderd en technieken ontwikkeld om hem te realiseren …

De wezenlijkheid van de techniek Meer

Vrije energie links

Hier staan een aantal mogelijk interessante links naar het mechanisch occultisme, vrije energie en de Strader machine. Boeken Free energy pioneer: John Worrell Keely. Dit is een zeer uitvoerig boek geschreven door Theo Paijmans. Het behandelt niet alleen Keely, maar ook alle mogelijke navolgers en commentaren, o.m. van Steiner i.v.m. de Strader machine. De etherwereld …

Vrije energie links Meer

The patterns of life

(Dutch version). Life is full of surprises. Planning is sometimes possible, but often encounters an unpredictably changing reality. Some people consider this as a random coincidence. Others try to see a structure in the apparent chaos. Here are a few personal experiences and insights. Of course, this is not intended to present an (alleged) truth. …

The patterns of life Meer

De patronen van het leven

(English version). Het leven is vol verrassingen. Planning is soms mogelijk, maar stuit vaak op een onvoorspelbaar veranderende werkelijkheid. Sommigen ervaren dit als willekeurig toeval. Anderen doen hun best wat structuur in de ogenschijnlijke chaos te zien. Hierbij wat eigen ervaringen en inzichten. Uiteraard is dat niet bedoeld om een (vermeende) waarheid te presenteren. Het …

De patronen van het leven Meer

Christina, Uiteindelijk komt alles goed

Cristina (2001) is een bijzondere persoonlijkheid die vanuit een helderziend vermogen een blik heeft op de toekomst van de aarde en de mensheid. In voordrachten en boeken schets zij hoe ieder daar persoonlijk aan kan bijdragen. Haar moeder heeft twee boeken geschreven over de medische problemen rond haar geboorte en jeugd en over haar bijzondere …

Christina, Uiteindelijk komt alles goed Meer

Platonici, Aristotelici en de complotten

De mensen die geïnteresseerd zijn in het wezen van de schepping en zijn werking vallen in twee groepen uiteen, de platonici en de aristotelici, zie bijvoorbeeld het boek van Mario Betti over dit onderwerp. Zij hebben elkaar nodig om in concrete gevallen tot helderheid te komen. Het duiden van specifieke complottheorieën is zo’n onderwerp. Platonici …

Platonici, Aristotelici en de complotten Meer

Scroll naar top