Antroposofie

De Stradermachine in het Mysteriedrama

De vier mysteriedrama’s van Rudolf Steiner (GA 14) spitsen zich toe op de geestelijke ontwikkeling van Strader bij zijn pogingen om zijn op ethertechnologie gebaseerde machine maatschappelijk toepasbaar te maken. Het laatste drama eindigt met zijn dood nadat hij zich bewust is geworden van een fout in zijn machine dan wel in zijn denken. Voor …

De Stradermachine in het Mysteriedrama Meer

Al wat wordt begrepen is goed

Door het begrip wordt achter de fouten, het slechte en het kwaad het goede zichtbaar.

De componist

Overpeinzingen naar aanleiding van een ontmoeting met een componist.

Lichaam, ziel en geest

Een poging om de drie wezensdelen zo kort mogelijk te karakteriseren.

De spraak, de taal en het denken

Het begrip stijgt boven de taal uit, maar de woorden kunnen ons de weg wijzen. Kühlewind wijst ons de weg om dat te begrijpen.

Het wonder van de emergentie

Bij het onderzoeken van emergente eigenschappen van complexe systemen bestuderen we zoiets als de groepsziel van de samenstellende elementen.

Harrison: Transcendental Universe

Samenvattende notities bij C,G. Harrison’s bespreking van de theosofie uit 1896, gebaseerd op lezingen uit 1893.Veel herkenning van wat Steiner 10-20 jaar later openbaart.

Het wereldwoord en het atoom

Een werkvertaling van een fragment uit GA 53, Oorsprong en doel van de mensheid, 21 oktober 1905

Scroll naar boven