Getallen

Kwadraten en kwaliteiten

Je komt met een groep bijeen voor een complexe klus. Er zitten veel, verschillende kanten aan. Gelukkig zijn er specialisten voor alles. De onderdelen moeten worden samengevoegd. Dit vergt overleg en afstemming. Ieder moet met ieder ander kunnen omgaan. Elke samenwerking voegt een bijzondere kwaliteit toe aan het totale vermogen van de groep. Kwaliteiten zijn …

Kwadraten en kwaliteiten Meer

Feiten en meningen

De enige feiten waar wij zondermeer zeker van zijn, zijn onze directe waarnemingen. Elke verwoording hiervan is een mening die kan verschillen van de mening van een ander. Getallen kunnen hier een uitzondering op vormen.

Marcus du Sautoy, Priemgetallen

Soms komt de vraag op of wiskunde wel een wetenschap is. Zij bestudeert niet een gegeven wereld buiten de onderzoeker, zoals in de natuurkunde, de biologie of zelfs in de economie of de letterkunde. De wiskundige creëert zelf. Hij definieert zijn axioma’s en leidt daar wetmatigheden uit af. Zo niet bij de getallenleer. Getallen zijn …

Marcus du Sautoy, Priemgetallen Meer

Het getal van het goddelijk kind

Op mijn speurtocht naar de geheime betekenis van de getallen veroorloof ik mij af en toe om voorzichtig een boek over dit onderwerp open te slaan. Ik wil het eigenlijk allemaal zelf ontdekken, maar een enkele keer is de verleiding om de inzichten van anderen te raadplegen te sterk. De boeken die daar het best …

Het getal van het goddelijk kind Meer

Twee emmers water

Op een bijzondere dag kreeg ik twee emmers water over me heen. Indachtig het voorbeeld van Rudolf Steiner over de dakpan ging ik op zoek naar het waarom. Hierbij een verslag. De gebeurtenis speelde zich af in een tijd waarin ik sterk bezig was met de esoterische betekenis van het getal 19. Ik was erdoor …

Twee emmers water Meer

100

Honderd lijkt een mooi getal, maar is het wezenlijk anders dan een willekeurig ander getal? Is niet iedere steen, ieder plantje, ieder dier, iedere mens interessant als je er maar oog voor hebt of als zich een speciaal facet aan je openbaart? Geldt dit niet net zo, of misschien wel sterker voor de getallen? Hierbij …

100 Meer

171

Inleiding Om van een concrete situatie de esoterische achtergrond te gaan begrijpen kunnen de getallen die daarbij een rol spelen helpen. Voorbeelden zijn aantallen mensen of een tijdsverloop uitgedrukt in dagen of jaren en ook ogenschijnlijk toevallige getallen als een datum of een pagina nummer. Getallen hebben in de fysieke wereld een kwantitatieve betekenis, in …

171 Meer

2 – 3 (2) Gödel

In de klassieke logica is een correct geformuleerde bewering waar of onwaar. “Een hond heeft vier poten. Bello is een hond, dus Bello heeft vier poten” is waar. Echter “Een hond heeft vier poten. Bello is een hond, maar Bello mist een poot” is in het dagelijks leven een duidelijk verhaal, maar logisch onwaar. Het …

2 – 3 (2) Gödel Meer

Scroll naar boven